Problemet löst :D

Äntligen fick vi eländet att vakna. Farsgubben kom på att det var en avlastningsfunktion inbyggd i magnetventilen, så att vacuumklockan kan gå tillbaka när sugledningen är stängd. Vi hade alltså bara fått på de två slangarna bak-o-fram när vi kopplade ihop det första gången.

Comments (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.