Välkommen… eh, välkommen!

Jag har återigen blivit morbror! Eller möjligen om jag blivit morbrorigare?I måndags 9/4 klockan 16:30 kläckte min syster ännu en son. Inte heller denne var märkt med namn vid ankomst, så man kan anta att de stolta föräldrarna spenderar en stor del av sin fritid med att fundera ut ett lämpligt sådant.

Comments (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.