Live!
mms.0705101357480.jpg
Förmodligen den sista ritningen till ett asfaltskapell jag någonsin gör. Det är inte ens lite svårt att hålla gråten borta :-D
Comments (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.